Læge eksamineret Idrætsskade Terapeut

Uddannelsen lægger stor vægt på ikke blot at opnå viden om forskellige behandlinger, men i høj grad også om, hvad jeg skal holde fingrene fra. En fejlagtig behandling kan i værste fald forværre den pågældende skade. Derfor er det vigtigt, at jeg kan foretage en professionel korrekt behandling, så den skadede hurtigst muligt kan genoptage sin idræt og/eller arbejde.

Langt de fleste idrætsskader er mindre skader, der i det daglige ikke volder mærkbare problemer, men gør at man ikke kan dyrke sin idræt uden gener, eller også laver en ubevidst forkert arbejdsstilling pga. en dårlig kropsholdning.

Disse skader overses ofte i det offentlige behandlingssystem, men kræver alligevel en hurtig og korrekt behandling for at mindske rehabiliteringsperioden.

Uddannelsen er den eneste af sin art i Danmark, og er en fordansket udgave af den amerikanske sportstherapist-uddannelse. Uddannelsen er nøje sammensat med ligevægt mellem teori og praktik. I den teoretiske del gennemgås der bl.a. i dybden med bevægeapparatets anatomi og fysiologi. I den praktiske del øves der i undersøgelsesmetodikker, MFR, genoptræning, diagnosticering, ultralyd, laser, og elektrostimulation til de mest almindelige skader.


INGEN PAUSE MEN AKTIV HVILE