Akupressur

Akupressur er en af de ældste behandlingsformer der findes. Ved at trykke med fingrene på forskellige kombinationer af akupunkterne kan behandleren påvirke Qi’en i meridianerne. Dermed påvirkes alle dele af kroppen, dens funktion, dens emotionelle og mentale udtryk.

Grundtanken i akupressur er, at hvis Qi’en (energien) flyder harmonisk i kroppen så er vi friske og har det godt. Når Qi af forskellige årsager kommer i ubalance, så får vi det dårligt og på sigt bliver vi syge eller bliver skadet. Qi er den energi der udvikles og flyder i kroppens meridianbaner. Disse energistrømme er særlig påvirkelige på visse specielle punkter. De kaldes Akupunkter.

Akupressur er også kendt for at kunne påvirke og dermed behandle  de følelsesmæssige og mentale tilstande der giver sig et fysisk udslag. I TCM anser man fysiske, emotionelle og mentale tilstande som udtryk for en og samme energistrøm.

Alt hænger sammen – Krop og sjæl i et.

INGEN PAUSE MEN AKTIV HVILE